Skrivet i januari 2010

Tentaculus utvärderas inom psykiatrin

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att informera, utbilda och utveckla bra hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Satsningen ”Hjälpmedel I fokus” ska pågå 2009 – 2011. Det övergripande målet med regeringens satsning är att personer med psykisk funktionsnedsättning … Fortsätt läsa