gruppboende

Tidshjälp och larm för omsorgens gruppboende

I ena rummet bor en brukare, som inte bör vistas i badrummet ensam. I grannrummet bor en annan brukare, som inte vill något hellre än att sköta sin hygien själv.

Tentaculus göra skillnad på de två rummen och stöder varje brukare på rätt sätt. Vi erbjuder kvalitetssäkring och personalstöd i vårdande enheter med flera brukare i såväl deras lägenheter som gemensamma områden. Utrustningen installeras centralt och specialanpassas för varje rum. För ett rum där någon riskerar att få halkskador, kan systemet varna när toalettdörren öppnas. Samtidigt kan brukaren, som gärna vill duscha själv, ta hjälp av anvisningar och råd.

Med duschstödet Strila får brukaren råd av ett röstmeddelande med de instruktioner som just den brukaren behöver. Strila kan kompletteras med hygienstöd Fräsch.

Men Tentaculus är inte begränsad till råd, personalen får via en översiktstavla, sms, ljud- eller ljusavisering både begäran om stöd från brukaren och bekräftelser på att allt är OK och varningar när rutiner bryts. Samtliga signaler skickas trådlöst och utrustningen kräver ett minimum av kablar, vilket gör den lätt att installera.