stödboende

Rutinhjälp för psykiatrins stödboende

Att passa tider och hålla sina rutiner är viktigt för den som är på väg tillbaka. Det räcker inte med att stiga upp i tid, man måste dessutom gå och lägga sig när man ska. Ibland krävs hjälp med att t.ex. sluta surfa eller lämna TV-soffan.

Allt detta kan lösas individuellt för varje brukare med Tentaculus, beroende på de behov som finns. Sängen eller TV-soffan kan t.ex. utrustas med en sensor som märker om brukaren ligger kvar. Samtidigt kan utrustningen varna när något verkar fel. Personalen får, via en översiktstavla, sms, ljud- eller ljusavisering, begäran om stöd från brukaren, bekräftelser på att allt är OK och varningar när rutiner bryts. Till exempel när brukaren inte stiger upp alls, eller har använt datorn för länge.

Stödboendet får därmed både kvalitetssäkring och personalstöd. Samtliga signaler skickas trådlöst och utrustningen kräver ett minimum av kablar, vilket gör den lätt att installera.