Catwalk 11, TelecomCity

Under rubriken ”Tryggare boende och ökad självständighet för människor med nedsatt kognitiv förmåga” pratade marknadschef Evalena Habel på årets internationella konferens för IT- och Telecom industrin i Karlskrona.
Här finns PP att ladda ner
Tentaculus_Catwalk11_presentation

Läs mer på
Telecomcity beskrivning av catwalk 11