Forskningsstudie av BTH

Under hösten 2011 genomförs en forskningsstudie av Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Ronneby kommun där vi installerat brukar- och personalstöd på ett gruppboende för personer med autism. Använda stödfunktioner är Strila duschstöd med talade hygieninstruktioner, Påminnelsestöd när brukaren lämnar hemmet samt Trygg om natten med sensor i sängen. För mer info kontakta Evalena Habel på evalena@tentaculus.com