Hemma bäst

Tryggare boende och ökad självständighet för människor med nedsatt kognitiv förmåga.

Med det stöd och de aktiva och passiva larm vi på Tentaculus erbjuder får många människor med nedsatt kognitiv förmåga ett tryggare boende och en ökad självständighet.

Våra tjänster är utvecklade för människor med nedsatt kognitiv förmåga. Det handlar om nedsatta minnesfunktioner till följd av hög ålder, demens i tidigt skede stroke, Aspergers syndrom, ADHD, autism, utvecklingsstörning eller andra psykiska funktionsnedsättningar. Och det handlar också om en enklare vardag för de över en miljon människor, som har en personlig eller professionell relation med dem.

Alla våra tjänster är enkla att anpassa, installera och använda för rehabilitering, stöd-, grupp- eller seniorboende, eller i enskilda hem. Allt övervakas dygnet runt från vår central i Östersund.

Kognitivt stöd.

Den som kommer ihåg spisplattan, öppna fönster och ett påslaget strykjärn klarar ett friare boende. Med vår utrustning klarar brukarna sina dagliga rutiner och kan bo kvar i en miljö som de känner igen och är trygga i.

Vi kan hjälpa till på många olika rutinområden. Det kan handla om stöd vid morgontoaletten, hjälp att hitta aktiviteter, eller att gå och lägga sig i tid. På varje rutinområde förses systemet med brukarens egna livsvillkor, stödet anpassas efter individens rutiner, samtidigt som personalen ser när något rubbar rutinerna.

Passivt och aktivt larm.

Samtidigt är utrustningen inte begränsad till att påminna. Den kan också larma personalen när något har inträffat, eller när något som borde hänt inte har skett. Exempelvis kan Tentaculus larma när brukaren inte stiger upp som vanligt, när han missat sin medicinpåminnelse, eller om kylskåpet inte öppnas trots att det är frukostdags.