Hjälpmedel i fokus – för personer med psykiska funktionsnedsättningar, ett regeringsuppdrag för Hjälpmedelsinstitutet, HI

Nu har vi varit igång några månader. Vi har installationer i Stockholm och Uppsala där användarna själva och ibland tillsammans med personal, varit med och tagit fram det kognitiva stöd som önskats. Vanligast har varit att vilja vända dygnet rätt, att helt enkelt klara av att komma i säng på kvällen och kliva upp på morgonen och att undvika att sova mitt på dagen.

Idag har vi personer som vaknar till egenvald musik som Sigge Fürst intro till Frukostklubben ”God morgon, God morgon” och ”Time of my life” från Dirty Dancing. Här har vi använt Tentaculus dygnsstöd med sängavkänning. Även aktivitetsstöd i form av påminnelser för tex måltider, har varit en önskan. Påminnelserna kommer i form av tal via en högtalare. Här använder vi Tentaculus Aktivitetsstöd. 

Läs mer om Hjälpmedel i fokus – för personer med psykiska funktions-nedsättningar på Hjälpmedelsinstitutets hemsida www.hi.se