Intervju

Läs gärna intervjun med anledning av projektet ”Hjälpmedel i fokus för personer med psykiska funktionsnedsättningar” på Hjälpmedelsinstitutets hemsida