Livsstilsboende i skärgårdsmiljö

Tentaculus har inlett ett samarbete med Mirum Koncept AB som under hösten bygger 14 attraktiva villor för livsstilsboende på Aspö i Karlskrona skärgård. Nyckelord i sammanhanget är värdegemenskap och trygghet. Tanken är att gemensamhetsanläggningar och ett gemensamt ägande av fastigheterna ska bidra till att man känner och bryr sig om sina grannar. Men det finns också en mängd möjligheter att med teknikens hjälp öka säkerheten i boendet och det är här Tentaculus kommer in i bilden. Genom Tentaculus teknik kommer de boende att kunna erbjudas kognitivt stöd om så önskas, men också traditionell säkerhetsutrustning i form av brandlarm, rörelselarm och aktiva larm som allihop knyts ihop till av Tentaculus varifrån informationen på olika sätt hanteras vidare, t ex i form av telefonsamtal till grannarna.

Pressmeddelande Tentaculus på Aspö 2011-08-15 def

Länk till
Mirums beskrivning av Aspö