Nationell e-Hälsa 27 oktober 2011

Konferensen Nationell e-Hälsa hölls i år på Münchenbryggeriet, där Tentaculus tillsammans med Linköpings kommun ställde ut och föreläste. Tentaculus är sedan flera år tillbaka teknikleverantör i projektet Lust till Teknik där kommunen bl.a. vill ”… stimulera användningen av teknik för ökad självständighet …” hos personer med utvecklingsstörning.
I projektet lyfter man också fram att ”Ett problem idag är att marknaden för de teknikprodukter som utvecklats för vård och omsorg i hemmet inte når ut till sina tänkta köpare. Det saknas arenor för möten mellan teknikföretag samt personal och brukare”
Tekniken finns installerad på flera LSS-gruppboenden i Linköpings kommun.
För mer information kontakta evalena@tentaculus.com

På bilden:
Evalena Habel, Marknadschef på Tentaculus Independent Living AB
Ann-Britt Olofsson, FoU-enheten i Linköpings kommun
Evalena Habel och Ann-Britt Olofsson