Nu finns vi på Hinfo

Hinfo är en databas för hjälpmedel. Från databasen hämtar hjälpmedels-verksamheterna information om produkter-, artiklar och avtal som leverantörer lägger in. Här finns nu Tentaculus sortiment inlagt. Om du inte jobbar på en hjälpmedelscentral finns även en publik del där du kan se vårt sortiment. Gå till www.hinfo.se, längst ner till vänster klickar du på företag och sök sedan på Tentaculus.