Nyhetsarkiv

 

Besök oss på NPF-forum 19 – 20 mars

Årets NPF-forum hålls som vanligt i Uppsala.
För detaljerad info:
NPF-forum
Fri entré torsdagen 19 april 16:30 – 19:00Här kan du ta del av det stöd som finns till hands för personer med ADHD, Asperger, Tourette och andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Du möter bokförlag, vårdgivare, hjälpmedelsföretag, studieför­und, myndigheter, experter och många andra.
Program för torsdagskvällen

FKS Inspirationsdagar 2012

I mars var Tentaculus utställare på FKS Inspirationsdagar (Föreningen för kognitivt stöd)
Vi fick också tillfälle att lyssna på många intressant föreläsare. Bla Gunilla Gerland och Bo Hejlskov Elvén.

Om Tentaculus Mobile på forskning.se

http://forskning.se/pressmeddelanden/pressmeddelanden/mobiltstodforminnethjalperpersonermedfunktionsnedsattning.5.7e8b130135880f3cef2b7.html

Se filmen om projektet Tentaculus Mobile

Filmen om Tentaculus Mobile

Pressmeddelande Tentaculus Mobile

BTH Innovation inom Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med Tentaculus AB vidareutvecklat ett befintligt sensorbaserat påminnelsesystem. Tentaculus stödsystem hjälper redan idag personer med nedsatta kognitiva funktioner att klara sin vardag bättre men har hittills varit begränsat till den plats där man bor. Med vidareutvecklingen som gjorts med hjälp av BTH Innovation kan Tentaculus användas var man än befinner sig – stödsystemet tas enkelt med som en app i mobiltelefonen!

Läs pressmeddelandet:
Pressmeddelande Tentaculus Mobile

Artikel i Dagens Samhälle ”Ett åldrande Sverige kräver nya hjälpmedel”

Debattartikeln är skriven av Alleato, Tentaculus och Sture Hägglund, professor emeritus vid Linköpings Universitet.

http://www.dagenssamhalle.se/artikel/ett-aldrande-sverige-kraever-nya-hjaelpmedel-1498

Tidningen Föräldrakraft skriver om Tentaculus

Nationell e-Hälsa 27 oktober 2011

Konferensen Nationell e-Hälsa hölls i år på Münchenbryggeriet, där Tentaculus tillsammans med Linköpings kommun ställde ut och föreläste. Tentaculus är sedan flera år tillbaka teknikleverantör i projektet Lust till Teknik där kommunen bl.a. vill ”… stimulera användningen av teknik för ökad självständighet …” hos personer med utvecklingsstörning.
I projektet lyfter man också fram att ”Ett problem idag är att marknaden för de teknikprodukter som utvecklats för vård och omsorg i hemmet inte når ut till sina tänkta köpare. Det saknas arenor för möten mellan teknikföretag samt personal och brukare”
Tekniken finns installerad på flera LSS-gruppboenden i Linköpings kommun.
För mer information kontakta evalena@tentaculus.com

På bilden:
Evalena Habel, Marknadschef på Tentaculus Independent Living AB
Ann-Britt Olofsson, FoU-enheten i Linköpings kommun
Evalena Habel och Ann-Britt Olofsson

ID-dagar 19 – 20 oktober i Uppsala

Välkommen att besöka oss i monter 34
Det är fri entré till utställningen. Skriv ut din biljett på:
www.hi.se/iddagarna

Öppettider:
Onsdag: 10:00 – 16:30
Torsdag: 9:30 – 16:30
Adress:
Uppsala Konsert & Kongress, Vaksala torg 1

Bo vital – äldremässa 5 oktober

Besök oss gärna bland utställarna i Norrköping på Bo vitals äldremässa. Llyssna på intressanta föreläsare.

Länk till
Bo vitals äldremässa