Nyhetsarkiv

 

Catwalk 11, TelecomCity

Under rubriken ”Tryggare boende och ökad självständighet för människor med nedsatt kognitiv förmåga” pratade marknadschef Evalena Habel på årets internationella konferens för IT- och Telecom industrin i Karlskrona.
Här finns PP att ladda ner
Tentaculus_Catwalk11_presentation

Läs mer på
Telecomcity beskrivning av catwalk 11

Inspirationsdagar i Blekinge

Inspirationsdagarna handlade om kognitivt hjälpmedel  för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Tentaculus-projektet ”Kognitivt stöd som hjälpmedel” redovisades av marknadschef Evalena Habel och hjälpmedelsutställningen fick vi även förmånen att träffa många trevliga och intressanta människor.
PP från redovisning
Projektrapporten i sin helhet

Projekt ”Mobil-app” med BIC

Tentaculus Independent Living AB och Blekinge Innovation Center (BIC) på Blekinge Tekniska Högskola har tecknat ett avtal om samarbete när det gäller utveckling av mobila funktioner av Tentaculus. Tentaculus fungerar utmärkt som stöd för personer med nedsatt kognitiv förmåga så länge man håller sig i sin lägenhet. Men vem vill begränsas av lägenhetens väggar? Flera av Tentaculus kunder vill kunna använda sig av sina Tentaculusfunktioner även när man är på andra platser än i hemmet. Detta är bakgrunden till det samarbete som inletts under hösten mellan BIC och Tentaculus där syftet är just att man ska kunna ta med sig påminnelser och säkerhetsfunktioner i sin mobiltelefon när man går hemifrån. För ytterligare information om projektet kontakta Torsten Karlsson på torsten@tentaculus.com

Livsstilsboende i skärgårdsmiljö

Tentaculus har inlett ett samarbete med Mirum Koncept AB som under hösten bygger 14 attraktiva villor för livsstilsboende på Aspö i Karlskrona skärgård. Nyckelord i sammanhanget är värdegemenskap och trygghet. Tanken är att gemensamhetsanläggningar och ett gemensamt ägande av fastigheterna ska bidra till att man känner och bryr sig om sina grannar. Men det finns också en mängd möjligheter att med teknikens hjälp öka säkerheten i boendet och det är här Tentaculus kommer in i bilden. Genom Tentaculus teknik kommer de boende att kunna erbjudas kognitivt stöd om så önskas, men också traditionell säkerhetsutrustning i form av brandlarm, rörelselarm och aktiva larm som allihop knyts ihop till av Tentaculus varifrån informationen på olika sätt hanteras vidare, t ex i form av telefonsamtal till grannarna.

Pressmeddelande Tentaculus på Aspö 2011-08-15 def

Länk till
Mirums beskrivning av Aspö

Forskningsstudie av BTH

Under hösten 2011 genomförs en forskningsstudie av Blekinge Tekniska Högskola (BTH) i Ronneby kommun där vi installerat brukar- och personalstöd på ett gruppboende för personer med autism. Använda stödfunktioner är Strila duschstöd med talade hygieninstruktioner, Påminnelsestöd när brukaren lämnar hemmet samt Trygg om natten med sensor i sängen. För mer info kontakta Evalena Habel på evalena@tentaculus.com

Rapporten från Hjälpmedel i fokus är färdig

Nu är Rapporten från Hjälpmedel i fokus – för personer med psykiska funktionsnedsättningar färdig
Målet med projektet har varit att prova om Tentaculus kognitiva stödfunktioner fungerar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Vill du höra mer om projektet? Kontakta projektledare Evalena Habel, från Tentaculus, evalena@tentaculus.com

Ladda ner raporten

Kognitivt stöd som hjälpmedel_Tentaculus

Intervju

Läs gärna intervjun med anledning av projektet ”Hjälpmedel i fokus för personer med psykiska funktionsnedsättningar” på Hjälpmedelsinstitutets hemsida

Rapport visar att kognitiva hjälpmedel är lönsamma

I maj publicerades en kostnadsnyttoanalys utförd på uppdrag av Hjälpmedelsinstitutets projekt ”Hjälpmedel i fokus” som visar att kognitiva hjälpmedel ger ett klart positivt ekonomiskt utfall för såväl brukarna som kommuner, landsting och samhällsekonomin i stort.

För kommuner och landsting som bekostar hjälpmedel tar det bara ett och ett halvt år innan de får täckning för sina kostnader. Redan efter fem år ger en satsad hjälpmedelskrona tre kronor i utbyte. De positiva effekterna visar sig i minskat behov av stödinsatser från kommun och landsting såväl som anhöriga och närstående.

Andra effekter som förväntas uppstå är minskat behov av mediciner och vårdkontakter samt att fler beräknas kunna bo kvar i eget boende. Effekterna blir extra tydliga om användaren av hjälpmedel kan behålla eller börja en anställning. De personliga vinsterna för brukarna själva är svårare att värdera i pengar – ökad trygghet, självständighet och delaktighet i vardags- och samhällslivet.

Har du frågor runt rapporten kan du kontakta:
Annie Persson, projektledare,
08-620 17 96,
0706-684011

eller

Åke Dahlberg, fil.dr.
AB Effektivitetsrevision,
0706-499301

Ladda ner rapporten:
Kostnadsnyttobedömning av hjälpmedel

Lansering av vår nya hemsida

Nu har vi lanserat vår nya hemsida!

Hjälpmedel i fokus – för personer med psykiska funktionsnedsättningar, ett regeringsuppdrag för Hjälpmedelsinstitutet, HI

Nu har vi varit igång några månader. Vi har installationer i Stockholm och Uppsala där användarna själva och ibland tillsammans med personal, varit med och tagit fram det kognitiva stöd som önskats. Vanligast har varit att vilja vända dygnet rätt, att helt enkelt klara av att komma i säng på kvällen och kliva upp på morgonen och att undvika att sova mitt på dagen.

Idag har vi personer som vaknar till egenvald musik som Sigge Fürst intro till Frukostklubben ”God morgon, God morgon” och ”Time of my life” från Dirty Dancing. Här har vi använt Tentaculus dygnsstöd med sängavkänning. Även aktivitetsstöd i form av påminnelser för tex måltider, har varit en önskan. Påminnelserna kommer i form av tal via en högtalare. Här använder vi Tentaculus Aktivitetsstöd. 

Läs mer om Hjälpmedel i fokus – för personer med psykiska funktions-nedsättningar på Hjälpmedelsinstitutets hemsida www.hi.se