Historik

Idén till Tentaculus föddes på 80-talet av pappan och teknikern Bertil Örn från Östersund. Bertils dotter Caroline föddes med grav utvecklingsstörning 1966. Bertil blev aktiv inom handikapprörelsen på hög och central nivå och har genom åren sett allehanda tekniska hjälpmedel som varit mer eller mindre intelligenta, var för sig, men inget som täckt in helhetssituationen för personer med funktionsnedsättning.

När datorerna gjorde sin debut på marknaden utkristalliserades idén och den tekniska lösningen var i teorin klar. Bertils idé var en helhetslösning som skulle vägleda, påminna och larma, allt i ett och samma system. 2003 gjordes den första brukarinstallationen, Tentaculus baserades då på tråddragning mellan enheterna.

2004 bildades Tentaculus Independent Living AB och investeringar i företaget möjliggjorde vidareutveckling av systemet vilket bl.a. har lett till att vi idag använder oss av trådlöds kommunikation och driftövervakning på distans. Efter att ha deltagit i flera projekt och samarbete med KI och KTH hade företaget 2007, 30 st brukarinstallationer. 2009 öppnades huvudkontor med visningslägenhet på Sveavägen i Stockholm.