Rätten till kognitivt stöd

För människor, som av olika anledningar inte har en fullgod kognitiv förmåga, kan det vara problematiskt att klara av vardagslivet, att orientera sig i tid och rum; att planera, minnas, lära in, relatera till sig själva och till närmiljön samt att förstå begreppet tid.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen( HSL) har personer med funktionsnedsättning rätt till individuella hjälpmedel, tex kognitiva hjälpmedel. Lagen är en ramlag, vilket innebär att varje kommun själv kan besluta om regler för hjälpmedel, t ex vilka produkter som ska betraktas som hjälpmedel. Hjälpmedel är oftast kostnadsfria och betraktas som ett lån.

Syftet med att använda hjälpmedel är att man ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, oavsett funktionsnedsättning. Innan förskrivning av hjälpmedel görs alltid en behovsbedömning av en arbetsterapeut, dvs man diskuterar vilka problem som finns och hur man kan lösa dem. Arbetsterapeuter finns på de flesta vårdcentraler. Om du är osäker på vart du ska vända dig kan du kontakta oss.

Ibland kan det vara nödvändigt att kombinera kognitivt stöd med olika typer av larmfunktioner. När rutiner bryts behöver både brukare, personal och anhöriga direkt få information om att allt inte står rätt till.

Larmet kan vara passivt, dvs. automatiskt varna om någonting händer eller att någonting som borde ske inte inträffar. Larmet kan också vara aktivt, dvs. ge brukaren möjlighet att själv påkalla uppmärksamhet genom en aktiv handling. Allt detta; kognitivt stöd, passivt larm och aktivt larm finns inbyggt i det stöd vi på Tentaculus erbjuder för brukare, personal och vårdgivare.