Tre enkla steg till en mer bekymmersfri vardag

Tillsammans med brukaren och vårdgivaren, som är väl insatt i dennes situation, anpassar, installerar och säkerställer vi rätt lösning för varje individ.

Processen från tanke till genomförd installation omfattar följande tre steg;

Steg 1: Behovsanalys.

Tillsammans med brukaren och hans eller hennes nätverk gör vi en genomgång av brukarens dagliga rutiner och önskemål och specificerar vilket stöd brukarna behöver.

Steg 2: Installation.

Systemet konfigureras och monteras av våra installatörer. Centralenheten är inte större än en skokartong och kan monteras på ett undanskymt ställe. All kommunikation sker trådlöst. Endast paneler och högtalare är synliga för brukaren.
Monteringen tar vanligtvis mindre än en arbetsdag.
Vi utbildar samtidigt brukaren, personalen, närstående och ev. arbetsterapeut, så att de på bästa sätt kan använda systemet och hantera lokala anpassningar.

Steg 3: Övervakning.

Vi tar ansvar för att allt fungerar, och ger vårdgivaren kontinuerligt stöd och hjälp med t.ex. inställningar via personliga besök, telefon eller Internet.
Genom att öka kunskapen om brukarens vardag, skapa trygghet i boendet samt larma vid akuta situationer bidrar vi till att förbättra vårdgivarens arbetssituation.