Pressmeddelande Tentaculus Mobile

BTH Innovation inom Blekinge Tekniska Högskola har tillsammans med Tentaculus AB vidareutvecklat ett befintligt sensorbaserat påminnelsesystem. Tentaculus stödsystem hjälper redan idag personer med nedsatta kognitiva funktioner att klara sin vardag bättre men har hittills varit begränsat till den plats där man bor. Med vidareutvecklingen som gjorts med hjälp av BTH Innovation kan Tentaculus användas var man än befinner sig – stödsystemet tas enkelt med som en app i mobiltelefonen!

Läs pressmeddelandet:
Pressmeddelande Tentaculus Mobile