Projekt ”Mobil-app” med BIC

Tentaculus Independent Living AB och Blekinge Innovation Center (BIC) på Blekinge Tekniska Högskola har tecknat ett avtal om samarbete när det gäller utveckling av mobila funktioner av Tentaculus. Tentaculus fungerar utmärkt som stöd för personer med nedsatt kognitiv förmåga så länge man håller sig i sin lägenhet. Men vem vill begränsas av lägenhetens väggar? Flera av Tentaculus kunder vill kunna använda sig av sina Tentaculusfunktioner även när man är på andra platser än i hemmet. Detta är bakgrunden till det samarbete som inletts under hösten mellan BIC och Tentaculus där syftet är just att man ska kunna ta med sig påminnelser och säkerhetsfunktioner i sin mobiltelefon när man går hemifrån. För ytterligare information om projektet kontakta Torsten Karlsson på torsten@tentaculus.com