Rapporten från Hjälpmedel i fokus är färdig

Nu är Rapporten från Hjälpmedel i fokus – för personer med psykiska funktionsnedsättningar färdig
Målet med projektet har varit att prova om Tentaculus kognitiva stödfunktioner fungerar för personer med psykiska funktionsnedsättningar.
Vill du höra mer om projektet? Kontakta projektledare Evalena Habel, från Tentaculus, evalena@tentaculus.com

Ladda ner raporten

Kognitivt stöd som hjälpmedel_Tentaculus