Tentaculus utvärderas inom psykiatrin

Hjälpmedelsinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att informera, utbilda och utveckla bra hjälpmedel för personer med psykiska funktionsnedsättningar. Satsningen ”Hjälpmedel I fokus” ska pågå 2009 – 2011. Det övergripande målet med regeringens satsning är att personer med psykisk funktionsnedsättning ska bli mer delaktiga i samhället. Tillgången till hjälpmedel ska vara lika självklar för dem som för andra funktionshindergrupper.

Tentaculus har blivit beviljade utvecklingsstöd i projektets första ansökningsomgång.


Om projektet – ”Kognitivt stöd som hjälpmedel”:

Tentaculus kognitiva stödfunktioner, tex Medicinpåminnelse, Rutinstöd, Hygienstöd och Aktivitetsstöd, ska testas, anpassas och utvärderas i egen boendemiljö,. Målet är att visa att kognitivt stöd bidrar till att personer med psykiska funktionsnedsättningar blir mer självständiga, det i sin tur ökar möjligheten att aktivt delta i sociala sammanhang vilket ger höjd livskvalitet. Projektet avser även att ta reda på vilka nya funktioner som efterfrågas från denna målgrupp.